تست عنوان
close
سایت صنعت و بازار
حوزه های صنعتـــی
چالش info
  • چالش نوآوری توسعه فرآورده‌ها یا روش‌های نانوانکپسوله‌کردن مواد مغذی و دارویی با کاربرد آرایشی

    تاریخ شروع :‌ ۱۳۹۶/۰۴/۱۰ تاریخ پایان :‌ ۱۳۹۶/۰۸/۰۷
رویدادهای پیش رو
  • ۱۳۹۶/۱۱/۱۹
    ششمین همایش ملی فناوری نانو، از تئوری تا کاربرد
حوزه های صنعتـــی
بخش آماری